Årets notiser

Årets notiser 2024

Lite om vad som hänt i Gävle lokalförening under 2024.

=========================================================================

Hemliga resan 21:a maj

=========================================================================

   240521B.jpg    240521A.jpg

240521C.jpg    240521D.jpg

”Vart är vi på väg?” är väl något vi är vana att höra Christian Luuk utropa i vår TV på fredagskvällarna. Denna gång ställs frågan istället av Catharina Morris från Vida Resor som är vår guide för dagen. Resesällskapet är ett 70-tal medlemmar i HjärtLung Gävle som rullat iväg på årets upplaga av föreningens hemliga resa. Vi reser dock med buss, inte tåg. Catharina pepprar resenärerna med olika fakta om det första resmålet och strax är destinationen allmänt känd i bussen. Det visar sig att dagen i sin helhet kommer att tillbringas i norra Uppland med första stoppet i Söderfors. Men innan vi är framme passerar vi genom Älvkarleby där vi får en redogörelse för bygdens son Stig Dagerman. En ständigt aktuell skriftställare vars liv tyvärr tog slut alltför tidigt.
I Söderfors tas vi omhand av Gunnar Thollander och det han inte vet om Söderfors är förmodligen inte värt att veta. I sakta mak åker vi runt i samhället med bussen och får lyssna till hans kunskaper från förr och nu. Bruket som fortfarande är igång har dock övergett den ursprungliga produktionen av ankarkätting. Därefter är det hög tid för förmiddagskaffe, något som står klart och väntar på oss i Hembygdsgården.
Sedan går resan vidare och spekulationerna om nästa stopp kommer igång på nytt.
Nästa gång bussen stannar så befinner vi oss i Österbybruk. Det har blivit tid för lunch som intas på Bistro Jernet och det finns också tid att därefter på egen hand strosa runt en stund i den fina bruksmiljön. Orten är bland annat förknippad med konstnären Bruno Liljefors och även för sina auktioner sommartid.
Det har blivit tidig eftermiddag när vi återigen rullar iväg men resan blir inte lång. Efter en dryg mil söderut, där vi åker sista biten efter en smal liten grusväg, når vi vårt resmål som är byn Rasten. Vi skall besöka Jularbomuséet som finns i just denna riktigt lilla by. Håkan Pettersson, muséets grundare och ägare, välkomnar oss på gårdsplanen. Håkan bjuder oss in i muséet och ger oss ett mycket intressant och utförligt anförande om Calle Jularbos liv tillsammans med olika inspelningar av hans musik från olika tidsepoker. Det kan i våra dagar vara svårt att förstå Jularbos storhet. Under några år i tidigt nittonhundratal ställde han upp i drygt 150 musiktävlingar. Han vann samtliga. Det säger något. Efter Håkans föredrag bjuds vi på kaffe i trädgårdens rogivande miljö och de som vill kan på egen hand gå runt i muséet och även ställa frågor till Håkan. Lagom till att det blir dags att ta plats i bussen för hemresa så nås vi av åska och regn, något vi i övrigt haft turen att slippa hela dagen.

Text och foto: Krister Jakobsson

=========================================================================

Gökotte i Valls Hage på Kristi Himmelfärdsdag.

=========================================================================

Våren låg i startgroparna men skulle dröja några dagar till när HjärtLung Gävle bjöd in till Gökotta i Valls Hage på Kristi Himmelfärdsdagen. Frånvaron av sol och endast ensiffriga plusgrader hindrade dock inte ett trettiotal medlemmar från att ändå göra ett besök. Väl på plats bjöd föreningen in till korvgrillning och tipspromenad.

Frågorna hade kända Gävle-profiler som tema så det gällde till exempel att ha koll på "Rock-Olgas" riktiga namn enligt prästbetyget. Valls Hage som grundlades 1956 var länge knutet till Skogsmuséet Silvanum men drivs numera med kommunen som huvudman.

HjärtLung gör nu lite sommaruppehåll förutom reseverksamheten där Margareta Schönning vet allt om bokningsläge med mera. Den 16:e augusti bjuds det in till upptaktträff på hemmaplan inför hösten i Bäckebro koloniområde.

20240509A.jpg    20240509B.jpg

Text och bild: Krister Jakobsson

=========================================================================

Avslutning på cirkelträningen på Sporthuset.

=========================================================================

Det har varit terminsavslutning för cirkelträningen på Sporthuset. Om du är intresserad av att vara med när höstterminen börjar så hör av dig till Bert Andersson på telefon 070-3239700.

240508_Cirkel.jpg

=========================================================================

Avslutning på golvgympan i Betlehemskyrkan.

=========================================================================

Det har varit terminsavslutning för golvgympa-gruppen i Betlehemskyrkan. Fler deltagare är hjärtligt välkomna när höstterminen börjar efter sommaren. Kontakta Margareta för information 070-3739330 eller läs under Motion.

20240428_Gympa.JPG

=========================================================================

Medlemsmöte på Tullbomsgården den 24:e april.

=========================================================================

240424_A.jpg  240424_C.jpg

Av vissa kallad som Sveriges inoficiella nationalsång, just den melodin fick inleda då HjärtLung Gävle hade sitt månadsmöte på Tullbomsgården den 24:e april. Efter den inledande fikastunden stod nämligen musik och allsång på programmet. Trubaduren Gunnar "Walle" Wallman som engagerats till mötet öppnade med att spela och sjunga Ulf Lundells mest kända sång som en hyllning till Hamrångebygden där Walle för sin egen del trivs bäst. Därefter var önskningarna många från publiken. Nämnas kan Jokkmokks-Jocke, Rock-Olga och Owe Thörnqvist. Evigt unge Owe som nyligen fyllt 95 visste Walle att berätta. Så småningom blev det dags att runda av och vad passade väl då bättre än den tonsatta dikten Strövtåg i hembygden av Gustaf Fröding. Kanske kan även den få kandidera som en inoficiell nationalsång efter sitt stora genomslag som gruppen Mandio Diao gett den. Avslutningsvis hölls dragning på lotteriet och slutligen förmedlades information om kommande begivenheter av föreningens ordförande Christer Öhlund. Det närmaste liggande i tiden är Gökotta i Valls Hage den 9:e maj.

=========================================================================

Medlemsmöte på Tullbomsgården den 27:e mars.

=========================================================================

240327_bild1.jpg  240327_Bild2.jpg

Det bjöds på Strövtåg i hembygden när HjärtLung Gävles medlemmar träffades för mars månads ordinarie medlemsmöte på Tullbomsgården. Inbjuden att föreläsa var Birgitta Ericson som tog oss med på en resa under rubriken Från Avan till Grubban. Som namnet antyder så var temat det så kallade Norrlandet, det vill säga kuststräckan norrut från Gävle väster om Gävlebukten. Här kretsar historien mycket kring fiskerinäringen då det sedan lång tid tillbaka funnits ett monopol för dessa näringsidkare att verka här. Men historien ger också utrymme för jordbruk, fäbodar och sommarnöjen, ibland i form av pampiga grosshandlarvillor. Birgitta tog oss med utmed kuststräckan och med sitt stora kunnande berättade hon om många olika byggnader och platser, både förr och nu. Det nickades ofta igenkännande bland det sextiotal medlemmar som slutit upp. Tid fanns även för frågor till Birgitta. Likaledes fanns det såklart också tid för fika och lotteri som brukligt är på HjärtLungs medlemsmöten.
Nästa möte i föreningen hålls den 24:e april kl 16 på Tullbomsgården då trubaduren Valle underhåller.

Text och bild: Krister Jakobsson

=========================================================================

Årsmöte och jubileumsfirande den 25:e februari på Lantmäteriet.

=========================================================================

240225_Christina.jpg  240225_Musik.jpg  240225_Publik.jpg  240225_Sune.jpg  240225_Tårta.jpg

När ungefär 140 av HjärtLung Gävles medlemmar samlades den 25:e februari i Lantmäteriets restaurang var syftet dubbelt. Dels stod det ordinarie årsmötet på agendan men också firandet av föreningens 80-årsjubileum.

Christina Peterson med mångårigt förflutet som förtroendevald hade gått på jakt bland Arkiv Gävleborgs hyllor och med det hon hittat tog hon oss med på en resa från 1940-talet och fram till våra dagar. Från början var verksamheten en del av Gävle Konvalescentförening med inriktning på lungsjukdomar. På 1950-talet kom hjärtsjukdomar med i bilden och som kuriosa kan nämnas att året 1951 var medlemsavgiften hela fyra kronor. Föreningens reseverksamhet har alltid varit populär med en topp år 2000 då man vid ett tillfälle fick ihop hela tre busslaster med resesugna medlemmar. Många olika träningsaktiviteter finns idag i föreningen och redan år 2001 introducerade Viola Nilsson stavgång, något som var nytt då och även lite ifrågasatt av en del som ibland kunde raljera med kommentaren "Var har du skidorna då?".

Efter Christinas historiska exposé hölls en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss under det gångna året. Därefter vidtog den mer formella delen av årsmötesförhandlingen. Som ordförande för mötet valdes som så många gånger förr Sune Eriksson. Av vår kassör Bert Andersson fick vi veta att ekonomin i föreningen är mycket god och att medlemsantalet är i stigande. Information gavs också om att det nya programbladet kommer att skickas ut till alla medlemmar med post under början av mars månad.

Då alla punkter på dagordningen gåtts igenom var det dags för en välsmakande buffélunch med tillhörande musikunderhållning av bandet Jazz med mera. Med anledning av jubileumsfirandet så rundades lunchen av med kaffe och tårtor passande nog dekorerade med talet 80.
I vanlig ordning och som sista punkt på dagens sammankomst så förrättades dragning i det lotteri som var inkluderat i anmälningsavgiften.

Nästa medlemsmöte äger rum på Tullbomsgården den 27:e mars kl. 16.

Text och foto: Krister Jakobsson.

=========================================================================

Medlemsmöte den 31:a januari på Tullbomsgården.

==========================================================================

240131A.jpg

240131B.jpg

Årets första medlemsmöte den 31:a januari för medlemmarna i Riksförbundet HjärtLung Gävle hade lungsjukdomar som tema. På plats på Tullbomsgården hade ett 70-tal medlemmar infunnit sig. Inbjuden att föreläsa var överläkare Hirsch Koyi från Lungenheten vid Gävle sjukhus.
Han hade valt att denna gång begränsa sin dragning till diagnosen KOL som är den vedertagna förkortningen för kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vi fick veta att sjukdomen klassificeras i fyra olika faser från ett till fyra. De lindrigare faserna ett och två kan behandlas på en hälsocentral medan de mer långt gångna faserna tre och fyra kräver specialistvård på sjukhus. Något han betonade flera gånger var att "det finns alltid något att göra" vilket han ville knyta till läkarens etiska förhållningssätt i allmänhet.
Föredraget var mycket ingående och intressant och därför uppstod också en hel del frågor från åhörarna. Tobaksrökning avrådde han också mycket bestämt ifrån och skickade med oss alla  minnesregeln att varje cigarett förkortar livet med sexton minuter.
På mötet fanns också som vanligt tid för fikastund och lottdragning. Slutligen påmindes om att det är dags att anmäla sig till nästa sammankomst som är HjärtLungs årsmöte vilket äger rum 25:e februari. Där kommer man också samtidigt att uppmärksamma föreningens 80-årsjubileum.

Text och bild: Krister Jakobsson