Om oss

Om oss

Det här gör vi

Vi är en ideell förening inom Riksförbundet Hjärt Lung, som lokalt i Gävle kommun och Landstinget arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.  

En fråga som vi driver är att alla hjärt/lungsjuka ska ha rätt till kvalificerad vård/rehabilitering oavsett kön och ålder.

Vi arbetar för att Du som hjärt/lungsjuk och anhörig ska få stöd och hjälp att bättre klara vardagen och uppnå en bra livskvalitet. Vårt mål är också att Du med hjärt- eller lungdiagnos eller anhörig skall få möjlighet att träffa andra människor i samma situation och utbyta erfarenheter och känna stöd.

Vår förening ingår i Funktionsrätt Gävle. Där har vi en liten lokal men ej någon expedition. Vår förening samarbetar även med studieförbundet ABF Gästrikebygden.

För att ge alla våra medlemmar en bättre livskvalitet arrangerar vi möten, utbildningar, cirklar, resor och olika motionsaktiviteter.

Motionsaktiviteterna är anpassade för de med hjärt- eller lungdiagnos, de ger stöd och träning för ett snabbare tillfrisknande efter det akuta skedet.

 Vi är en organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Förteckning funktionärer i föreningen utöver styrelsen:

Egenvårdsombud hjärta : Hans Andersson 072-2005104

Egenvårdsombud lunga: Hans Andersson 072-2005104

Revisor 1: Christer Enlund 070-6831501
 
Revisor 2: Bert Gustafsson 070-7315748
 
Ersättare revisor 1: vakant
 
Ersättare revisor 2: vakant 
 
   
Programgrupp, Redaktionsgrupp, föreningens hemsida:
Helen Jansson (sammankallande), Gun-Britt Ericsson, Krister Jakobsson, Bert Andersson.
 
Ansvarig Hälsans stig: Hans Andersson (att bevaka och sköta kontakt med förbundet o kommunen)
 
Värdinnor/Värdar: Mait Blomberg, Sirkka Molén, Majvor Ljungkvist, Birgitta Segersson, Håkan Jonasson, Margareta Schönning.
Ansvarig och sammankallande för servering på medlemsmöten: Lilian Lindblad 070-6872670
 
Ansvariga för lotterier: Bert Andersson och Sivert Schönning. 
 
Hemsidan: Huvudansvarig: Krister Jakobsson 070-6741006
                     Ersättare:           Tommy Nilsson    070-4600956
 
Studieorganisatör: vakant
 
Ansvariga för olika motionsaktiviteter återfinns under fliken Motion.
 
Funktionsrätt Gävle: 026-682755, Tullbomsgården, 026-687633