Årsmötesdokument 2020

Dokument från årsmötet 2020 avseende verksamhetsåret 2019.

Klicka på någon av raderna här nedanför för att läsa det dokument du är intresserad av.

Dokumentet öppnas i ett separat fönster.

 

 Protokoll årsmöte

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Budget 2020