Övriga funktionärer 2020

Övriga funktionärer 2020

 

Eftervårdsombud hjärta 1: Agneta Eriksson, Jägargatan 17B, 802 64 Gävle, 070-3812011, eeagneta50@gmail.com

Eftervårdsombud hjärta 2 & Forskningspartner: Gun Nygårds, Rodergatan 40B, 802 82 Gävle, 070-6663327, nygardsgun@gmail.com

Eftervårdsombud lunga: Christina Petersson, Urbergsterrassen 73, 80226 Gävle, 070-3255814, christina.petersson@gavle.hjart-lung.se

Revisor 1: Bengt Ellus, Fältspatvägen 14D, 806 31, Gävle,076-8112123, bengtellus22@gmail.com
 
Revisor 2: vakant
 
Ersättare revisor 1: vakant
 
Ersättare revisor 2: vakant 
 
Valberedning: vakant (styrelsen)
   
Programgrupp, Redaktionsgrupp, föreningens hemsida:
Bert Gustafsson, Sivert Schönning, Margareta Schönning, Kjell Blomberg, Kerstin Nilsson
 
Ansvarig Hälsans stig: Hans Andersson (att bevaka och sköta kontakt med förbundet o kommunen)
 
Värdinnor/Värdar/Lotteriansvariga: Bengt Ellus, Margaretha Edin, Karin Persson, Sirkka Molén, Mait Blomberg, Bernt Johansson
 
Hjärt-Lungräddning HLR: Marianne Sellman, Mjölonvägen 4, 806 36 Gävle, 070-5339434, marianne.g.sellman@gmail.com
 
Hemsidan: Krister Jakobsson, Rodergatan 40B, 802 82 Gävle, 070-6741006, krister.jakobsson@gmail.com 
 
Funktionsrätt Gävle: 026-682755, Tullbomsgården, 026-687633