Styrelse

Ordförande

Christer Öhlund

Skicka e-post

0727197152

Vice ordförande

Margareta Johansson Lewinter

Skicka e-post

Kassör

Bert Andersson

Skicka e-post

0703239700

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Skicka e-post

0703202601

Ordinarie styrelseledamot

Hans Andersson

Skicka e-post

Margareta Schönning

Skicka e-post

Sivert Schönning

Skicka e-post

Kjell Blomberg

Skicka e-post

Lilian Lindblad

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Uppdraget är vakant

Revisor ordinarie

Bert Gustafsson

Skicka e-post

Christer Enlund

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Karin Ridderborg

Skicka e-post

Christer Öhlund

Skicka e-post

0727197152

Bernt Johansson

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant