Förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen. Styrelsesammanträden äger rum i Stockholm cirka sex gånger per år, varav några är två-dagarssammanträden.

Inger Ros

Förbundsordförande
Tumba tel: 073-914 51 24 E-post till Inger Ros
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande Riksförbundet HjärtLung. ABF:s förbundsstyrelse.

Nuvarande sysselsättning: Ingen annan sysselsättning

Utbildning: Grundskola och gymnasieskola. Utbildad sekreterare.

Arbetslivserfarenhet: Sekreterare, heltidspolitiker och ett antal uppdrag i idrottsrörelsen och studieorganisationer.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  Ordförande i Norsborgs IF, ledamot i ABFs lokalstyrelse.

Jörgen Warberg

Förste vice ordförande
Öckerö 070 - 333 13 10 E-post till Jörgen Warberg
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: vice president i Lions Club Lerum, president i Rotary Göteborg, Örgryte, revisor i Mäklarsamfundet, Västsvenska kretsen.

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning: Auktoriserad fastighetsmäklare

Arbetslivserfarenhet: Fastighetsmäklare under 45 år.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  Satsning på Hjärtstartare inklusive registrering, SMS-livräddare, HLR-kurser jämte utbildning av desamma.

Anna-Marta Roos Näslund

Andre vice ordförande
Östersund 070-692 25 25 E-post till Anna-Marta Roos Näslund
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet, Kvinnliga föreningen gamla Östersund, Östersunds Orkesterförening, 2 stycken bostadsrättsföreningar, Friluftsfrämjandet Frösö lokalförening

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning: Civilekonom med vidare utbildning till Auktoriserad redovisningskonsult

Arbetslivserfarenhet: Arbetat på Skatteverket (Västra fögderi Östersund), Brunflo Kommun(numera Östersunds Kommun) skolkontoret som kanslichef. Revisorshuset i Norrland AB 6,5 år, Grant Thornton AB 12 år. Lugnviks Transport, Årald Modén AB på ekonomiavdelningen, Egen företagare sedan 2009 och fortfarande som konsult i ekonomifrågor.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  Ledare i Friluftsfrämjande lokalt och i distrikt Östersund resp.Jämtland. Röda Korset, Ledare för utbilningar inom ekonomi Vuxenskolan, ABF samt Komvux.

Kerstin Haglö

Ordinarie styrelseledamot
Karlskrona 070-276 22 96 E-post till Kerstin Haglö
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande för Marinens Musikkårs Vänner och ledamot i Samfällighetsförening.

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning: Skötare och 1:e skötare inom psykiatrin, samt utbildning i miljöterapi, familjeterapi och demensvård.

Arbetslivserfarenhet: Vårdbiträde på gruppboende. Undersköterska på sjukhem och skötare inom psykiatrin.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Har tidigare en lång erfarenhet som barn och ungdomsledare och distriktsordförande inom Unga Örnar. Då jag också var projektledare i 7 år, för ett projekt som utbildade ungdomsledare i Kaliningradregionen. Har varit och är aktiv inom idrottsrörelsen, idag som volontär för HIF Karlskrona. Engagerad i samfällighetsföreningar sedan många år. Marinens Musikkårs Vänner som är en nationell, ideell förening.

Martin Lång

Ordinarie styrelseledamot
Kalix tel: 070-285 35 63 E-post till Martin Lång
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ordförande i länsföreningen HjärtLung Norrbotten. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Kalix.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning: Yrkesskola – Metall.

Arbetslivserfarenhet: Metallarbete 12 år, fackligt arbete heltid 12 år, politiskt arbete heltid 10 år och personalman 6 år.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ledamot i ABF lokalt och länsförening i 10 år och tidigare vice ordförande i Röda Korsets styrelse i 4 år.

Maud Molander

Ordinarie styrelseledamot
Lidingö tel: 070-650 54 60 E-post till Maud Molander
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ABF Stockholms län. Ledamot i samverkansråd med landstingsstyrelsen, Funktionsrätt Stockholms län. Styrelseledamot inom körverksamhet (två uppdrag).

Nuvarande sysselsättning: Pensionär

Utbildning: Fil mag. i historia, statskunskap, geografi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi. Ämneslärarutbildning. Forskarutbildning i historia.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare vid grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Lärare vid historiska institutionen, Stockholms universitet
Utredare vid Lärarnas Riksförbund

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Fackliga uppdrag inom Lärarnas Riksförbund på olika nivåer inom förbundet. Ordförande i SACO-föreningen vid Lärarnas Riksförbund. Körsångsverksamhet under hela mitt vuxna liv.

Mikael Nissen

Ordinarie styrelseledamot
Kristianstad tel: 070-580 12 21 E-post till Mikael Nissen
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ledamot i länsföreningen HjärtLung Skåne. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Kristianstad. Styrelserepresentant och aktivitetsledare i ett antal andra ideella föreningar, bolag och stiftelser.

Nuvarande sysselsättning: Driver eget företag som erbjuder utbildning och försäljning samt rådgivning.

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Officer i Flygvapnet (överstelöjtnant). Chef, strateg och projektledare inom IT-verksamhet i Region Skåne. 

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Bred erfarenhet av föreningsverksamhet som ledare inom idrottsrörelsen och andra ideella föreningar. Politisk erfarenhet bl.a. som nämndeman samt facklig ordförande.

Sture Olsson

Ordinarie styrelseledamot
Umeå 070-384 95 75 E-post till Sture Olsson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Har varit ordförande i Kålaboda VVO (50 år). Sekreterare och ordförande i Säljarnas Riksförbund avdelning Nord.

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning: Grundskola, Handelsskola, olika utbildningar inom företagsanställningar.

Arbetslivserfarenhet: Butikschef inom KF, resande säljare 45 år, Konsulent, distrikstschef, regionchef och numera egen företagare.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Allmänt samhällsengagerad.

Agneta Petersson

Ordinarie styrelseledamot
Hässleholm 070-601 37 50 E-post till Agneta Petersson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Anhörigrådet, Hässleholm. Ordinarie ledamot i Stiftelsen Åsens Konvalescenthems styrelse och som sekreterare. Ersättare i Samrådsgruppen, Hässleholm. Medverkar i Arbetsterapeuternas Brukarråd, Nacka för Riksförbundet HjärtLung.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär samt arbetar som receptionist två till tre dagar i veckan på ett gym Hässleholm. 

Utbildning: 3-årigt gymnasium, samhällsinriktat.

Arbetslivserfarenhet: Arbetat som sekreterare på en forskningsavdelning respektive patentavdelning.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Varit aktiv inom dambowlingen i Hässleholm både som aktiv spelare men också som ordförande och även inom annan föreningsverksamhet. 

Hjördis Eklund

Ersättare i styrelsen
Arvidsjaur 070-548 74 82 E-post till Hjördis Eklund
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Inga.

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, vårdlärarlinje, fortlöpande fortbildning under åren som vårdlärare.

Arbetslivserfarenhet: Sjuksköterska ( operation som anestesisjuksköterska( Östersund), vårdavdelning sjukstuga (Arvidsjaur), medicin (Gällivare), strokeavdelning (NUS Umeå), akutmottagning(Arvidsjaur), kirurgavdelning (Gällivare), neurorehab (Linköping).

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Sekreterare i Lauker-Lövvikens byastugeförening, styrelsemedlem i Hembygdsföreningen Arvidsjaur.

Per Hallberg

Ersättare i styrelsen
Helsingborg 076-830 17 49 E-post till Per Hallberg
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Inga andra styrelseuppdrag.

Nuvarande sysselsättning: Ingen annan sysselsättning.

Utbildning: Har genomgått 3-årigt gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Arbetsledare och produktionschef inom livsmedelsindustrin.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Medlem i PRO, SPF och en hängiven boulespelare.

Yvonne Johansson

Ersättare i styrelsen
Jönköping 070-297 07 72 E-post till Yvonne Johansson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Sekreterare inom Fonus och Riksteatern.

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning: 9-årig grundskola. 2-årig yrkesskola till operationssköterska.

Arbetslivserfarenhet: Sektionsledare och arbetsledare på operation och sterilcentral. Dessutom en del vidareutbildningar.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Jag har haft politiska uppdrag och styrelseuppdrag i olika organisationer.

Marianne Kjellquist

Ersättare i styrelsen
Mariestad 070-552 20 43 E-post till Marianne Kjellquist
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: 

Nuvarande sysselsättning: 

Utbildning:  Jag har ingen akademisk utbildning utan lärt mig den hårda vägen. Har fått utbildning genom mitt arbete.

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat inom administration i 30 år. De senaste 10 åren innan pension som chef för en a-kassa i Stockholm.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Bor i Mariestad sedan 2009 och har varit kommunalråd i opposition under fyra år, numera avslutat. Har varit God man för en ungdom från Afghanistan som nu är 20 år och mitt uppdrag är slutfört, men kontakten består även för andra nysvenskar genom föreningen Tillsammansskapet. Deltar i politiskt föreningsarbete.