Förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen. Styrelsesammanträden äger rum i Stockholm cirka sex gånger per år, varav några två-dagarssammanträden.

Inger Ros

Förbundsordförande
Tumba tel: 073-914 51 24 E-post till Inger Ros
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande Riksförbundet HjärtLung. Ordförande i Botkyrka kommunfullmäktige.

Nuvarande sysselsättning: Ingen annan sysselsättning

Utbildning: Grundskola och gymnasieskola. Utbildad sekreterare.

Arbetslivserfarenhet: Heltidspolitiker 16 år och ett antal uppdrag i idrottsrörelsen och studieorganisationer.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  Ordförande i Norsborgs IF, ledamot i ABFs lokalstyrelse.

Sören Skoglund

Vice ordförande
Åsele tel: 070-878 24 51 E-post till Sören Skoglund
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: 1:e vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Styrelseledamot Åsele Golfklubb.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning: Grundskola.

Arbetslivserfarenhet: 30 år i Televerket (Telia).

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Politiskt uppdrag på heltid 8 år.

Allan Larsson

2:e vice ordförande
Uppsala tel: 018-30 27 35 E-post till Allan Larsson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Riksförbundet HjärtLungs styrelse. Ledamot i lokalföreningen HjärtLung Uppsala. Ordförande i länsföreningen Uppsala.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning:
 Dubbel FM (humanistisk och samhällsvetenskap), FL.

Arbetslivserfarenhet: Universitetslektor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Tillfälligt: Lärare i Allm. Skolväsendet. Tre-fyra år inom tidningsvärlden. Institutionsstyrelsen vid Uppsala universitet.

Agneta Petersson

Ordinarie styrelseledamot
Hässleholm tel: 0451-137 50 E-post till Agneta Petersson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ledamot i länsföreningen HjärtLung Skåne. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Hässleholm. Ordinarie ledamot i Anhörig- och Pensionärscentrat Senioren, Hässleholm. Ersättare i bostadsrättsföreningen Tvärskog, Tyringe.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär samt arbetar som receptionist två till tre dagar i veckan på ett gym Hässleholm. 

Utbildning: 3-årigt gymnasium, samhällsinriktat.

Arbetslivserfarenhet: Arbetat som sekreterare på en forskningsavdelning respektive patentavdelning.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Mångårig föreningsaktivitet.

Anders Gustafson

Ordinarie styrelseledamot
Lidingö tel: 08-766 13 08 E-post till Anders Gustafson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Lidingö. Ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning:
 Ämneslärare.

Arbetslivserfarenhet: Cirka 30 år som lärare, högstadiet Ma/No.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Cirka 15 år som kommunpolitiker i Lidingö kommun, ett antal nämnder. Två år som kommunfullmäktiges 2: e vice ordförande, ett antal styrelse uppdrag inom föreningslivet såväl inom idrottsrörelsen som inom ideella föreningslivet.

Britt Frendin

Ordinarie styrelseledamot
Visby tel: 0498-26 48 90 E-post till Britt Frendin
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ordförande i Länsföreningen HjärtLung Gotland.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning:
 7-årig folkskola fortsättning skolkök, Utbildad barnskötare.

Arbetslivserfarenhet: Äldreomsorg.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Civilerfarenhet marinlotta, facklig utbildning, styrelseuppdrag ordförande facklig organisation.

Mona Johansson

Ordinarie styrelseledamot
Boden tel: 0921-163 10 E-post till Mona Johansson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Riksförbundet HjärtLung. Adjungerad i länsföreningen styrelsen i Norrbottens länsförening. 

Nuvarande sysselsättning: Pensionär samt driver en enskild firma och gör några bouppteckningar per år.

Utbildning: Handelsgymnasium, postexpeditör, instruktörsutbildning, säljledarutbildning, marknadsföring Kotler 5 p, familjerätt Luleå universitet 20 p.

Arbetslivserfarenhet: Postexpeditör, utbildare posten, säljledare norr/Västerbotten, privatekonom, adm. Posten Kredit samt utbildare privatekonomer.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: God man, egen firma. Invald i kommunala rådet för funktionsnedsatta för HSO.

Martin Lång

Ordinarie styrelseledamot
Kalix tel: 070-2853563 E-post till Martin Lång
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ordförande i länsföreningen HjärtLung Norrbotten. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Kalix.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning: Yrkesskola – Metall.

Arbetslivserfarenhet: Metallarbete 12 år, fackligt arbete heltid 12 år, politiskt arbete heltid 10 år och personalman 6 år.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ledamot i ABF lokalt och länsförening i 10 år och tidigare vice ordförande i Röda Korsets styrelse i 4 år.

Mikael Nissen

Ordinarie styrelseledamot
Kristianstad tel: 070-580 12 21 E-post till Mikael Nissen
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ledamot i länsföreningen HjärtLung Skåne. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Kristianstad. Styrelserepresentant och aktivitetsledare i ett antal andra ideella föreningar, bolag och stiftelser.

Nuvarande sysselsättning: Driver eget företag som erbjuder utbildning och försäljning samt rådgivning.

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Officer i Flygvapnet (överstelöjtnant). Chef, strateg och projektledare inom IT-verksamhet i Region Skåne. 

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Bred erfarenhet av föreningsverksamhet som ledare inom idrottsrörelsen och andra ideella föreningar. Politisk erfarenhet bl.a. som nämndeman samt facklig ordförande.

Ulla Frank

Ersättare i styrelsen
Lycksele tel: 070-5640331 E-post till Ulla Frank
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ordförande i länsföreningen HjärtLung Västerbotten. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Lycksele.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning: Distriktsköterskeutbildning och universitetsutbildning inom administration och arbetsledning.

Arbetslivserfarenhet: Distriktssköterska, sjukvårdsföreståndare, föreståndare och verksamhetschef på vårdcentral. Utredare till Folkhälsonämnd i landstinget. Föreståndare och chef på VC i 20 år.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan och ledamot i dess länsförening, ledamot i LRF, sekreterare samt ledamot i LRF:s länsförening. Varit ledamot i Reumatikerföreningens lokalförening.

Bo Birgersson

Ersättare i styrelsen
Laholm tel: 0430-25872 E-post till Bo Birgersson
Visa mer

Nuvarande sysselsättning: Egen företagare inom lantbruk, fritid och hobby.

Utbildning:
 7 år i folkskola, grund- och fortsatt utbildning i lantbruk.

Arbetslivserfarenhet: Egen företagare inom lantbruk, och ett år i USA inom branschen.

Styrelseuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung: Vice ordförande i länsföreningen Halland. Ersättare i lokalföreningen Laholm.

Annan erfarenhet inom civilsamhället/övriga styrelseuppdrag: Inga.

Christina Petersson

Ersättare i styrelsen
Gävle tel: 070-325 58 14 E-post till Christina Petersson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Vice ordförande i länsföreningen HjärtLung Gävleborg. Ordförande i lokalföreningen HjärtLung Gävle. Ordinarie i styrelsen Folkspel.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Utbildning:
 Lärare/Fritidspedagog.

Arbetslivserfarenhet: Fritidspedagog. Inom detaljhandeln. Volvo personbilar.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Fackligt utbildad/uppdrag.

Maud Molander

Ersättare i styrelsen
Lidingö tel: 070-6505460 E-post till Maud Molander
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse. Ordförande i Länsföreningen HjärtLung Stockholm. Vice ordförande i lokalföreningen HjärtLung Lidingö. Ordinarie ledamot i kören Havstrutarna, Gustavsberg.

Nuvarande sysselsättning: Pensionär

Utbildning: Fil mag. i historia, statskunskap, geografi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi. Ämneslärarutbildning. Forskarutbildning i historia.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare vid grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Lärare vid historiska institutionen, Stockholms universitet
Utredare vid Lärarnas Riksförbund

Annan erfarenhet inom civilsamhället:Fackliga uppdrag inom Lärarnas Riksförbund på olika nivåer inom förbundet. Ordförande i SACO-föreningen vid Lärarnas Riksförbund. Körsångsverksamhet under hela mitt vuxna liv.