Ramar

Riksförbundet HjärtLungs ramar fastställs av förbundskongressen alternativt förbundsstyrelsen och ligger till grund för beslut och ändamål för den verksamhet som bedrivs.