Det här styr oss

Våra styrdokument, policyer och riktlinjer ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver.

För att säkerställa att våra medlemmars och givares pengar används så effektivt som möjligt arbetar vi efter Giva Sverige, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod. Giva Sverige är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.