Uppgifter och roller i föreningen som förtroendevald

Styrelsen i en förening är den som fattar beslut och följer upp arbetet i en förening. Men många andra medlemmar kan också bidra med att genomföra arbetet även om man inte sitter med i styrelsen. Inom förbundet har vi många olika roller, nedan beskriver vi några av dem.

Rollen som ordförande

Ordförande är den som leder styrelsens arbete och är föreningens talesperson och representant utåt.
Ordförandes uppgifter

Rollen som ledamot

Som ledamot är man med och ansvarar för att föreningens verksamhet, organisation och ekonomi sköts på rätt sätt.
Ledamotens uppgifter

Rollen som sekreterare

Sekreteraren är en av nyckelpersonerna i styrelsen som ansvarar för protokollen vid styrelsens sammanträden och ansvarar även för brev, kallelser och verksamhetsberättelse.
Sekreterarens uppgifter

Rollen som kassör

Kassören sköter om föreningens ekonomiredovisning i praktiken.
Kassörens uppgifter

Rollen som revisor

Revisorn granskar föreningens verksamhet så att styrelsen verkställer de beslut som föreningen fattat vid årsmötet och vid andra föreningsmöten under året. 
Revisorns uppgifter.

Rollen som valberedare

Valberedningen har en stor och viktig roll i föreningen. Uppdraget är att arbeta fram förslag för årsmötet till en väl fungerande styrelse.
Valberedningens uppgifter

Rollen som studieorganisatör (SO)

Studieorganisatören ansvarar för att stimulera medlemmar till att söka nya kunskaper inom föreningens verksamhetsområden och för sin egen personliga utveckling. 
Studieorganisatörens uppgifter 

Rollen som eftervårdsombud (EVO)

Eftervårdsombudet är en resursperson i arbetet med att starta aktiviteter utifrån förbundets livsstilsprogram och stödja cirkel- och motionsledare i föreningen.
Eftervårdsombudets uppgifter

Rollen som registeransvarig

Registeransvarig ser till att föreningens medlemsregister hålls aktuellt enligt personuppgiftslagen (PUL) samt de sekretessregler som riksförbundet har antagit. Registeransvarigs uppgifter