Ordförandekonferensen 16-17 april 2018

Den 16–17 april bjöd förbundsstyrelsen in ordförande eller vice ordförande från lokal-, läns-, och riksföreningarna till konferens i den vackra skärgårdsmiljön på Djurönäset utanför Stockholm. På denna sida kan du läsa om vad som hände under dagarna. 

Två dagar fyllda av Kunskap, gemenskap och handlingskraft

De cirka 100 ordföranden, förbundsstyrelsen, förbundets valberedning och revisorer samt förbundskansliet genomförde tillsammans två spännande dagar vägledda av organisationens värderingar; kunskap, gemenskap och handlingskraft. Det var en allmänt trevlig stämmning med utrymme för social samvaro och många skratt, det knöts en hel del nya kontakter och vi delade  erfaraneheter med andra engagerade människor inom Riksförbundet HjärtLung. Huvudpunkterna var hur vi kan bli effektivare i vårt arbete, både inför framtiden och inför valet 2018. På denna sida kan du också läsa mer om de två fokuspunkterna som togs upp på konferensen, se filmen som visades angående försöksverksamheten inom pågående organisationsutveckling inom organisationen, samt läsa om nästa steg inom båda områdena.

Ni som deltog på konferensen har fått presentationerna som visades under dagarna, samt rätta svaren till tipspromenaden utskickat via mejl. På denna sida kan du som inte hade möjlighet att delta på konferensen ta del av delar av materialet. Varmt välkommen att använda informationen/frågorna till tipspromenaden vid egna arrangemang i föreningen för att sprida kunskap om organisationen och det ideella engagemanget. 

Stort tack för ert engagemang under ordförandekonferensen 2018 och i det dagliga föreningsarbetet! Ni är alla, var och en, en viktig del i det som gör Riksförbundet HjärtLung till den vassa patientorganisation den är idag och tillsammans vässar vi oss nu ännu starkare.

Två fokuspunkter diskuterades tillsammans 

Ett vassare förbund 

Riksförbundet HjärtLung är inne i ett spännande skede. Grundat i kongressens beslut är vi på en resa för att tillsammans skapa ett effektivare förbund och bli en starkare kraft för våra medlemmar. På vägen dit har sex intressanta försöksprojekt drivits i några av lokal- och länsföreningarna. På konferensen presenterades projekten, och vi fick ta del av lärdomar, ställa frågor till de föreningsaktiva som drivit projekten. Vi genomförde också gruppdiskusioner där deltagarna tillsammans kunde diskutera frågorna och komma med input till förbundstyrelsen som  i juni 2018 kommer fatta ett principbeslut som ska gå ut på remiss till organisationen inför att slutligt förslag lämnas till kongressen i juni 2019.

Så kan vi synas under valåret

I år är det valår. Då vill vi ta chansen att få upp våra frågor på agendan. Kampanjen ”Ljuset på” lyfte fram de 700 000 människor som har hjärt- och lungsjukdomar utan att veta om det. Efter kampanjen kunde vi dra flera slutsatser, bland annat om värdet av att se personen i patienten – att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling. Utifrån det lanserade förbundet internt på konferensen ett nytt koncept för hur vi kan lyfta våra frågor i gemensamma valaktiviteter och tala med en gemensam röst inför valet. Kampanjen inför valet 2018 har fått namnet; ”Sedd i vården”. Förbundskansliet kommer att skicka ut mer information om konceptet och information inför beställning av material samt tips inför era lokala aktiviteter till samtliga föreningar. Informationen kommer att skickas till föreningens info-adress och föreningens ordförande. 

Läs mer om kampanjen "Sedd i vården"

Bilden visar alla totalt 150 konferensdeltagare som tillsammans kämpar för att människor ska bli sedda i vården enligt Riksförbundet HjärtLungs valkampanj; "Sedd i vården"

Material från konferensen

Dag 1 - 16 april 2018
Dag 2 - 17 april 2018
Tipspromenad inkl. rätta svar 

Utvärdering av konferensen

Vi tackar också för era svar på utvärderingsenkäten så vi fick veta vad just DU tyckte var bra och vad som kan utvecklas! I dagsläget ser det ut som att 71 procent gav konferensen högsta betyget ”mycket bra” och resterande 29 procent gav betyget ”bra” vilket gläder oss. Vi kommer nu att ta med oss era utvecklingsförslag inför kommande konferenser.

Läs mer om arrangemanget och intervjuer med deltagarna på plats i kommande Status!

Vi kommer att återkomma med svar på era inkomna förslag som lämnades i samband med HjärtLungmässan.

Vid eventuella frågor angånde konferensen/konferensens innehåll kontakta
Surayya Eliasson, Organisationssamordnare/Ansvarig för konferensen
Förbundskansliet 
08 - 55 606 215, surayya.eliasson@hjart-lung.se

Fortsatt kontakt ordföranden emellan

På konferensen förmedlade vi att det numera finns en facebookgrupp för ordfröanden där ni, läns- som lokalordförande, kan hålla fortsatt kontakt och utbyta idéer, stötta varandra och ge tips och råd samt nätverka och utbyta erfarenheter kring föreningsarbetet. Gruppen heter ”HjärtLungs ordförandegrupp”. 

Till ordförandegruppen på facebook