Utbetalning av medlemsavgifter till föreningen 2018

Den senaste utbetalningen till föreningarna gjordes den 21 september 2017 och avsåg inbetalningar fram till och med 15 september 2017.
Planen för nästa år är att utbetala medlemsavgifterna, med avdrag för förbundsavgiften, föreningar som ingår i central inkassering enligt följande:

Utbetalning till föreningarna 2018        Inbetalningar till riksförbundet
15 januari                                                       15 september 2017 – 31 december 2017
15 april                                                            1 januari – 31 mars 2018
15 juli                                                               1 april – 30 juni 2018
15 oktober                                                      1 juli – 30 september 2018

Utbetalningen av den 15 januari bör tas upp som en fordran i föreningens bokslut per den 31 december 2017. Om någon förening har problem med likviditeten och behöver en utbetalning före den 15 januari kontakta kansliet, så kan vi ordna ett förskott. Vi kommer att se över rutinerna för central inkassering under nästa år och tar gärna emot era synpunkter.
Vid frågor kontakta: Marianne Dahl Radhe, ekonomiansvarig, marianne.dahl.radhe@hjart-lung.se