Rekord för aktiviteter under Lungmånaden 2017

Under Lungmånaden 2017 ser vi, tack vare aktivitetsrapportering från er i föreningarna, att ni tillsammans glädjande nog har genomfört ännu fler aktiviteter i år än tidigare!

  • Totalt rapporterade 93 föreningar in att de planerade någon typ av aktivitet (2016 var det ca 70 st föreningar)
  • Totalt var det 139 enskilda aktiviteter som rapporterades in (2016 var det ca 120 st) + 29 extratillfällen (några föreningar stod på apoteket flera dagar, eller hade yoga vid fler tillfällen osv.)

Resultatet av detta blev att vi under november fick 600 nya följare på Facebook, samt 319 intresseanmälningar om att bli medlem.

Aktivitetskalendern med alla föreningars registrerade aktiviteter finns på förbundets hemsida under hela året. Ni har alltså möjlighet att när som helst hitta ny inspiration, få tips och idéer inför kommande Lungmånad eller t.o.m. inför Hjärtemånaden i februari.