Nätverkande - styrelseledamöter emellan

Förbundsstyrelsen vill hålla kontakt med er i föreningarna och har därför organiserat ett faddersystem. På länsordförandekonferensen i maj berättade vi om förbundsstyrelsens faddersystem och att ni i föreningarna kan bjuda in faddern för stöd i er förenings utveckling. Inför verksamhetsåret 2018 vill vi passa på att påminna om detta och att ni antingen kan bjuda in er fadder via en inbjudan till kansliet, eller direkt till faddern själv. Läs mer nedan om vad faddersystem innebär.

Förbundsstyrelsens Faddersystem – Föreningens direktkontakt med en FS-ledamot

Faddersystemet innebär att ledamöterna i förbundsstyrelsen är faddrar för olika länsföreningar inom förbundet. Uppdelningen är gjord så att ingen ledamot är fadder för sitt eget län.

Länsföreningarna kan ha kontakt med sin fadder som stöd i föreningsarbetet och har möjlighet att bjuda in sin fadder för samtal. Det kan till exempel röra den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen, förbundets verksamhetsplan och budget samt underlag kring valda planerade aktiviteter. Faddrarna kan också bjudas in vid jubileum eller andra arrangemang som förbundsstyrelsens representant. Varför inte bjuda in er fadder till en träff där ni samlat alla lokalföreningar inom länet? Faddern kommer gärna och berättar om allt från förbundets värdegrund till aktuell verksamhet.

Här finns en förteckning över förbundsstyrelsen och vilket län som respektive ledamot är fadder för.