Nytt koncept för värvning och mottagande av intresseanmälda / blivande medlemmar

Riksförbundet HjärtLungs kongress har satt som mål att värva fler medlemmar. Därför har vi nu arbetat fram ett värvningskoncept som vi nu lanserar. 

Hur ska vi värva medlemmar

En ny PowerPoint presentation om HjärtLung och varför man ska bli medlem har tagits fram. Denna kan alla förtroendevalda och föreningar ha med sig som stöd när man är ute och pratar om HjärtLung och sin förening och varför man ska bli medlem! Power Pointen kan laddas ned på en "sticka" (USB-minne) eller visas direkt från föreningsstödsidan på förbundets hemsida.

Ett nytt värvningsvykort har också tagits fram som ni föreningar kan beställa frakt- och portofritt i förbundets webbutik på hemsidan. Dela gärna ut dessa så mycket ni bara kan i samband med att ni är ute och berättar om föreningen eller står ute på gator och torg! När värvningsvykortet kommer in till förbundet, skickar vi värvningskuvertet (se nedan) till intressenten. Tidigare medlemsvärvarblad (grå) kommer att fasas ut i och med detta.

Vi har även samlat en hel del tips och råd kring medlemsvärvning samt bra "argumentations-tips för medlemskap i HjärtLung" finns att läsa i Medlemsmodellen och till slut finns även tips på medlemsvård. Till sidan "kampanjer och aktiviteter" för att läsa mer om detta.

Informationskuvert blir värvningskuvert

Våra tidigare informationskuvert blir nu "värvningskuvert" med nytt utseende och nytt koncept. Vi önskar få ut enhetlig information i hela landet och därför är dessa Värvningskuvert färdigpackade med utvald information (och folder med medlemsansökan) av förbundet när ni beställer dem. Föreningar kommer att ha möjlighet att stoppa i eget material i dessa om man önskar. Materialet är frakt- och portofritt för föreningar.

Värvningskuvertet har två funktioner - Information (på sjukhus/vårdcentraler) och Värvning (vid aktiviteter). Kuverten ska användas som tidigare; läggas ut i väntrum och dagrum på vårdcentraler och sjukhus men nu kan de också användas vid föreningens värvningsaktiviteter i samband med t.ex. lungmånaden, hjärtemånaden och andra lokala aktiviteter. 

Klicka på nedanstående länkar för att komma vidare till materialet:

Värvningspaket - infokuverten

Är du EVO i din förening kan du klicka på använda nedanstående material:
 
Möte med vården

Välkomstpaket till intresseanmälda/blivande medlemmar

Riksförbundet kommer från och med november månad 2017 skicka ett" välkomst-paket" till alla intresseanmälda/ blivande medlemmar. Detta kommer att ske automatisk via vårt medlemsregister. Vi vill ge alla blivande medlemmar samma budskap och information om HjärtLung och deras kommande medlemskap i en förening. Kuvertet som skickas innehåller ett välkomst- och informationsbrev från förbundsordförande samt foldern Vi räddar liv - vår värdegrund och ett ex av medlemstidningen Status.

Föreningarna bör och kan naturligtvis fortsätta att skicka sitt egna lokala välkomstmaterial t.ex. ett enkelt välkomstbrev från lokalföreningen, verksamhetsinformation, program och inbjudningar när medlem har betalt sin medlemsavgift. I och med detta kommer det välkomstbrev som ligger i webbutiken idag att utgå. Välkomstpaketet kommer inte att gå att beställas då det skickas ut centralt.