Hjälp oss bli bättre, delta i årets medlemsundersökning!

Riksförbundet genomför regelbundet en undersökning bland våra medlemmar som kallas NMI, Nöjd medlems index. Medlemmar som har en registrerad mail-adress i medlemsregistret kommer att få denna undersökning skickad till sig under november/december i år. I medlemsundersökningen ställs frågor bland annat om vad medlemmen tycker om sitt medlemskap. Våra medlemmars synpunkter är en viktig input för vårt arbete och hjälper oss att göra rätt satsningar. Dessutom är fem svarande med och tävlar om ett hjärtearmband eller en liten lykta av dem som svarar!

Registeransvariga i föreningen uppmanas därför att uppdatera medlemsregistret kontinuerligt och efterhöra om e-post adress till medlemmarna så att vi kan nå dem även digitalt. Vi önskar poängtera att vi aldrig lämnar ut några uppgifter till tredjepart.