Erbjudande om kapitalförvaltning från Söderberg & Partner

Riksförbundet HjärtLung flyttade under 2016 sin kapitalförvaltning till företaget Söderberg & Partners. Läns- och lokalföreningar inom HjärtLung erbjuds sedan en tid tillbaka möjlighet att teckna liknande avtal med dem. Mejl angående detta har skickats till föreningens info-adress. Offerten som vänder sig till föreningar med ett kapital på lägst 1 mkr, går i stora drag ut på att Söderberg och Partners erbjuder en portfölj som påminner om förbundets portfölj. Det är givetvis inget krav att använda just den strategin utan de kan erbjuda olika strategier och även skräddarsy en portfölj.  Söderberg & Partners förvaltningsprovision är ca 0,36-0,4% netto plus moms vilket normalt motsvarar en portfölj om ca 100 – 200 Mkr.  Det låga priset kan de erbjuda eftersom riksförbundet är kund hos dem.

Vi vill understryka att detta är ett erbjudande utan några som helst krav från förbundsstyrelsen. Det står er helt fritt att välja om ni vill ta en kontakt med Söderberg & Partners för att se om det kan vara intressant med ett alternativ till den kapitalförvaltare som ni har idag. Om ni är intresserade kan ni kontakta:

Niclas Corneliusson på Söderberg & Partners.
Telefon: 0761 49 52 85, E-mail: niclas.corneliusson@soderbergpartners.se

Det går också bra att kontakta ekonomiansvariga på förbundskansliet, Marianne Dahl Radhe, om ni vill ta del av offerten och diskutera igenom frågan.
Se kontaktuppgifter till förbundskansliets personal.