Medlemsutveckling 2016

Allt fler går med i HjärtLung! År 2012 gick 2050 nya medlemmar med i organisationen. Förra året var det 3 448 personer som valde att gå med. I procent är det en ökning med hela 68 procent. Vi är mycket stolta över att vår organisation lockar så många. Vi är nu drygt 38 000 medlemmar vilket dock är ungefär lika många som året innan. Så trots den fina tillströmningen av nya medlemmar så ökar inte totalantalet som man skulle kunna tro. Det beror bland annat på att en lokalförening med många medlemmar har lagts ner och på att många medlemmar tyvärr avlidit under året. Du som medlem är vår viktigaste medlemsvärvare. Berätta om vad vi gör och våga fråga ”Vill du gå med i HjärtLung?” Tillsammans blir vi starkare.

Fem lokalföreningar som värvat mest under 2016
Stockholm      116 st
Borås              115 st
Lycksele          91 st
Norrköping    81 st
Piteå                73 st

Totalt 38 051 medlemmar den 31 december 2016.