Här är filmen! Ljuset på - HjärtLung

I filmen får vi ta del av några av alla de aktiviteter som våra föreningar genomförde som en del av kampanjen Ljuset på! Riksförbundets förbundsordförande Inger Ros berättar inledningsvis om kampanjen. Därefter beger vi oss ut i landet och besöker aktiviteter som sätter ljuset på de dolda folksjukdomarna KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Se filmen