Förbundsinfo 2017

Nyhetsbrevet Förbundsinfo är förbudnets nyhetsbrev till de föreningsaktiva inom organisationen. Nyhetsbrevet kommer ut 6 gånger per år. Informationen från det digitala nyhetsbrevet som skickas direkt till alla föreningsaktivas e-post går även att läsa på denna sida. 

Förbundsinfo nr 1
Förbundsinfo nr 2
Förbundsinfo nr 3
Förbundsinfo nr 4
Förbundsinfo nr 5
Förbundsinfo nr 6