”Dagens valberedare skall forma morgondagens HjärtLungrörelse”

Så hade en utav kursdeltagarna sammanfattat dagen i utvärderingen från utbildningen för valberedningarna i länsföreningarna som ägde rum i november. En annan kommentar löd; ”Ordna så att det kommer fler på denna typ av utbildning, det vore bra om statusen för valberedare, både lokalt och på länet höjdes”. Utvärderingen visar att 80 procent tyckte att informationen som gavs var mycket relevant. 80 procent kände sig mer motiverade i sitt uppdrag efter konferensen. Snittbetyget blev 4,6 (på en skala 1-5).

Fem deltagare deltog under kursen. Utbildningen riktade sig till valberedare som ville få en nytändning i sitt uppdrag eller helt enkelt lära sig mer om hur en valberedning kan och bör arbeta för att fungera så bra som möjligt. Utbildningen gav valberedare verktyg för att arbeta lokalt i sin förenings/organisations valberedning. Deltagarna diskuterade även kring valberedningens viktiga uppgift i organisationen. Utan en fungerande valberedning har en förening svårt att överleva. Det är valberedningen som vaskar fram guldkornen till olika funktionärsposter i föreningen. Med en valberedning som känner att de har en angelägen uppgift har föreningen/organisationen en viktig resurs i att möta framtiden och de möjligheter som den för med sig.

Kursledare var en representant från ABF och Surayya Eliasson, förbundskansliet. Kanslichef Christine Cars-Ingels medverkade och berättade om förbundskansliets stöd och verksamhet. Karin Jeppson, sammankallande i förbundets valberedning var med under hela konferensen.

Stöd för valberedare i föreningarna – snart är det dags för årsmöten!
Du som är valberedare i en förening inom Riksförbundet HjärtLung, du vet väl att du kan få stöd i ditt uppdrag via information på vår Föreningsstödsida på hemsidan. Förutom att läsa om vad de olika uppdragen innebär, finns både riktlinjer för valberedningens arbete samt ett tips på ett brev att skicka ut till medlemmar inför årsmötet när ni söker fler engagerade i styrelsen. Läs mer här.