Länsordförandekonferens 15-16 november

Länsordförandekonferensen 2016 arrangeras i år i samband med VärldsKOL-dagen. Konferensen äger rum den 15-16 november på Scandic Star Sollentuna. Förutom att samla ihop oss efter kongressen kommer vi att följa upp verksamheten samt diskutera inför kommande års planering. Under konferensens första dag medverkar kanslipersonal som ska berätta om förbundskansliets verksamhet.

Inbjudan och anmälningsblankett har skickats separat till ordföranden i Riksförbundet HjärtLungs länsföreningar, ordinarie ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, valberedningens ordförande, ordinarie förbundsrevisorer samt till ordförande i VIKING - Riksföreningen för Hjärt- och Lungtransplanterade, ordförande för PAH - Riksföreningen för PAH, ordförande i Alfa-1 Sverige samt för kännedom till Riksförbundet HjärtLungs länsföreningar och förbundets auktoriserade revisor.