Konferens för Valberedare i länsföreningarna 9 november

Valberedningen har en viktig uppgift i organisationen. Utan en fungerande valberedning har en förening svårt att överleva. Det är valberedningen som vaskar fram guldkornen till olika funktionärsposter i föreningen. Med en valberedning som känner att de har en angelägen uppgift har föreningen/organisationen en viktig resurs i att möta framtiden och de möjligheter som den för med sig.

Utbildningen riktar sig till valberedare som vill få en nytändning i sitt uppdrag eller helt enkelt lära sig mer om hur en valberedning kan och bör arbeta för att fungera så bra som möjligt. Utbildningen ska ge valberedare verktyg för att arbeta lokalt i sin förenings/organisations valberedning. Dagen kommer främst att ledas av en representant från ABF. Kanslichef Christine Cars-Ingels kommer att medverka. Karin Jeppson, sammankallande i förbundets valberedning kommer att vara med under hela konferensen. Inbjudan har skickats separat till samtliga förtroendevalda valberedare i länsföreningarna inom Riksförbundet HjärtLung samt för kännedom till länsföreningarnas info-adresser och direkt till ordföranden i länsföreningarna inom Riksförbundet HjärtLung.