Konferens för Nyvalda ordförande 26 oktober

Nya lokalordförande inom Riksförbundet HjärtLung har bjudits in till en konferens för att få information om förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid. Vi kommer att samtala om ordförandes roll och ansvar samt erfarenhetsutbyte. Självfallet har man även möjlighet att ta upp frågor man undrar över på plats. Förbundsordförande Inger Ros, och kanslichef Christine Cars-Ingels kommer att medverka och deltagarna kommer att få träffa en representant från ABF som kommer att berätta om deras stöd. Under dagen kommer vi också att gå igenom arbetsverktyg för förtroendevalda, våra informationskanaler och andra tips som kan vara användbara i uppdragen. Separat inbjudan har skickats ut till samtliga nyvalda lokalordföranden.