Ansökningar och bidrag

Här finns ansökningsformulär som riksförbundet arbetar efter, dessa finns för föreningar att ladda ned och skriva ut.

Ansökningar och bidrag till föreningar

Resebidrag från Hjärt- och Lungsjukas fond

Bidrag kan sökas för föreningars rekreationsresor samt för stöd till föreningarnas innovativa verksamhet för sina medlemmar. Bidrag kan sökas vid ett tillfälle per år per förening efter att resan varit genomförd. Deltagarlistor och kvittoutlägg ska inte skickas med ansökan, detta hanteras av föreningen själv. Besked om godkänt resebidrag skickas per e-post till föreningens info-adress. Utbetalning av godkända bidrag sker kvartalsvis.

BIDRAGET GÄLLER FÖR EN RESA PER ÅR OCH FÖRENING, följande val finns:

  • Endagsresa för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem dvs. högst 5 000 kr eller
  • Tvådagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem dvs. högst 10 000 kr eller
  • Tredagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem dvs. högst 15 000 kr

Till ansökan för resebidrag ska det bifogas:

  • Ifylld ansökningsblankett (se nedan)
  • Beskrivning av resans syfte,
  • Redovisning/berättelse av resan,

ANSÖKAN FÖR 2018 ÄR STÄNGD.  

BIDRAG FÖR 2019 FINNS NEDAN:

Ansökningsblankett för resebidrag 2019 (digitalt formulär, e-post)

Ansökningsblankett för resebidrag 2019 (pdf för utskrift, brev)

Ansökan skickas in via e-post  , (använd det första formuläret ovan) och har en snabbare hantering då ansökan kommer in direkt till oss på Riksförbundet. Skickas ansökan in via brev  (använd det andra formuläret ovan), spara då ner ansökan som pdf  och skicka in.

Bidrag för Nyskapande verksamhet

Föreningar har möjlighet att söka projektbidrag för nyskapande verksamhet som kommer våra medlemmar och de hjärt- och lungsjuka till del. 
Det kan gälla egna projekt inom ramen för exempelvis opinionsbildning och medieträning, information och kommunikation. Det kan också gälla medlemsutveckling, nya material och mycket annat som kommer den egna föreningen till del men som också förväntas spridas inom förbundet. Nyskapande verksamhet kan mycket lämpligt även utvecklas i samarbete med andra handikappföreningar, patientföreningar och samarbetspartners inom hälso- och sjukvården samt social omsorg inom kommuner och landsting.

I ansökan ska projektet vara -  tydligt kopplad till förbundets verksamhet, ha tydliga mål, vara tidsbegränsad,  en projektbudget och slutligen ska en åter redovisning/rapport på projektets resultat och effekter lämnas in. 

Projektansökan - Nyskapande verksamhet