Gävle

 

SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN:

MEDLEMSMÖTE MED LUCIAFIRANDE DEN 12/12 kl 14:00 på GÄVLE SJUKHUS  -  Lucia med tärnor. Gröt och skinksmörgås, kaffe och kaka. Sivert spelar och sjunger jullåtar. Lotteri. Kostnad 100 kronor inklusive två lotter. Kontant betalning eller Swish 1231183045. Anmälan till Kjell Blomberg Telefon 0703304828. Sista anmälningsdag 1/12. Välkommen!

JULBORDSRESA  2021 - Vi reser med Eckerölinjen onsdagen den 1 december 2021. Avresa kl 12.00 med buss från Resecentrum, Gävle. Vi äter julbordet kl 15.00 vid utresan. Ca kl 22.00 åter i Gävle.
Anmälan till: Kerstin Nilsson, telefon 0703202601 helst SMS-anmälan. Uppge namn, telefonnummer och födelsedata (år månad dag). Anmälan eller ev. avanmälan senast den 19 november. Kostnad 200 kronor medlemmar (subvention 199 kronor), ej medlem 399kr. **Medtag någon form av ID-handling. Det är obligatorisk ID-kontroll vid ombordstigningen.** Inbetalas till BG 856-8669 senast den 19 november. Välkommen ombord önskar Programgruppen!

!! EFTERLYSNING 1: Vi efterlyser dig som kan tänka dig att jobba i föreningens valberedning eller i någon annan styrelseroll. Kontakta i så fall någon i styrelsen, namn, telefon och epost hittar du HÄR.

!! EFTERLYSNING 2: Vi efterlyser dig som kan tänka dig att ställa upp som ledare för vattengympa. Kontakta i så fall någon i styrelsen, namn, telefon och epost hittar du HÄR.

MEDLEMSMÖTET DEN 26/10 kl 16 på Tullbomsgården - Överläkare Peter Magnusson föreläser om hjärtflimmer och hjärtsvikt samt svarar på frågor. Krister Jakobsson informerar om vår förenings hemsida. 

KOMMANDE MEDLEMSMÖTEN ÅR 2021    -     Den 12/12 kl 14 på Gävle Sjukhus, Lucia-firande med sång, musik och mat.

KOMMANDE MEDLEMSMÖTEN  ÅR 2022    -    Den 25/1-2022.   -    Den 27/2 2022 OBS: Årsmöte.    -   Den 29/3 2022. Mer info kommer om innehåll med mera.

MER INFO OM KOMMADE MEDLEMSMÖTEN finns i KALENDER längre ner på sidan.

PÅMINNELSE: Ta chansen att VINNA EN LOTT, dela med dig av dina bilder, läs mer HÄR!

VI VILL GÄRNA BLI FLER! Värva en NY MEDLEM och få en Sverigelott för besväret! Maila namn, adress, telefon och epostadress för den nya medlemmen och för dig själv till info@gavle.hjart-lung.se .

HJÄLP OSS ATT HÅLLA VÅRT MEDLEMSREGISTER AKTUELLT! Vi vet att SMS-UTSKICK till ett antal medlemmar tyvärr inte når fram. Det kan till exempel bero på att vi registrerat fel telefon-nummer eller att telefonen varit avstängd flera dagar i samband med vårt utskick. Om du INTE får SMS om våra medlemsmöten så meddela Margareta, kontaktuppgifter längre ner. Vi vill också veta om din status ändrats sedan du gick med i föreningen. Har du fått hjärt- eller lungproblem så vill vi gärna veta det så vi kan lägga in det i medlemsregistret. Hjärtligt tack för att du tar dig tid!     Margareta Schönning, ansvarig för medlemsregistret. Tfn: 070-3739330 Epost: mos.schonning@gmail.com

 

Vår uppgift

Vi är en ideell och lokal förening inom Riksförbundet HjärtLung som inom Gävle kommuns gränser har till uppgift att vara opinionsbildare för och ta tillvara hjärt-, kärl- och lungsjukas intressen.

Det här gör vi

Vi är en ideell förening inom  Riksförbundet HjärtLung, som lokalt i Gävle kommun och Region Gävleborg arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.  

En fråga som vi driver är att alla hjärt-, kärl- och lungsjuka ska ha rätt till kvalificerad vård/rehabilitering oavsett kön och ålder.

Vi arbetar för att Du som hjärt/lungsjuk och närstående ska få stöd och hjälp att bättre klara vardagen och uppnå en bra livskvalitet. Vårt mål är också att Du som hjärt-, kärl- och lungsjuka  eller anhörig skall få möjlighet att träffa andra människor i samma situation och utbyta erfarenheter och känna stöd.

För att ge alla våra medlemmar en bättre livskvalitet arrangerar vi möten, utbildningar, cirklar, resor och olika motionsaktiviteter.

Motionsaktiviteterna är anpassade för hjärt-, kärl- och lungsjuka, de ger stöd och träning för ett snabbare tillfrisknande efter det akuta skedet.

 Vi är en organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.