Föreningens hemsida

Alla läns- och lokalföreningar samt medlemsorganisationer i Riksförbundet HjärtLung har en egen föreningssida på www.hjart-lung.se. Här kan ni nå ut med information som rör era medlemmar samt sprida information om föreningen.

På hemsidan behöver föreningen lägga upp information om styrelsen, vissa årsmöteshandlingar föreningsaktiviteter och gärna ett kalendarium. Hemsidan är inte automatiskt kopplad till vår medlemsregister så kontaktuppgifter behöver justeras manuellt på föreningens hemsida. 

Varje förening har en för föreningen framtagen logotyp  och en info-adress att använda, dvs. en e-postadress. Den är användbar både internt och externt.

I föreningen finns ofta en webbansvarig. Utbildning i webbverktyget hålls med jämna mellanrum.

Relaterad läsning

Frågor

För mer information kontakta IT-ansvarig Peter Engholm via IT-support.