Instruktion till valberedning och revisorer

Information inför läns- och lokalföreningars årsmöten 2020

På dagordningen för årsmötet finns en punkt om att fastställa en instruktion för valberedningen. Det handlar om att från årsmötet ge ett medskick till valberedningen.

I de stadgar som kongressen antog i maj 2019 finns två punkter på dagordningen på läns- och lokalföreningars årsmöten som heter Fastställande av instruktion för valberedning respektive Fastställande av instruktion för revision (§6 Årsmötet, Mom. 4 Dagordning).  Dessa är skrivna för förtroendevalda på förbundsnivå, men kan fungera som inspiration till läns- och lokalföreningarnas egna instruktioner.

Man väljer själv i föreningen hur ambitiös instruktionen ska vara. Man kan låta inspirera sig av instruktionerna på förbundsnivå, men instruktionen kan t.ex. också handla om att årsmötet skickar med att särskilt granska rutiner vid insamling, eller att skicka med valberedare att tänka på att leta bland medlemmar med kärldiagnos. Det viktiga är att valda revisorer och valberedning får med sig en uppdragsbeskrivning vad de särskilt ska beakta och göra.

För tydlighetens skulle så behöver inte ingen auktoriserad revisor annat än på förbundsnivå.

Instruktionerna på förbundsnivå under kongressperioden 2019-2022:

Exempel från våra lokalföreningar

Här finns exempel på hur andra föreningar skrivit sina instruktioner: