Valberedningen hälsar

Vi i valberedningen är redan igång med vårt arbete och vi har haft ett uppstartsmöte och ett fysiskt möte. Vår förhoppning är att även läns- och lokalföreningarna påbörjar sitt valberedningsarbete så tidigt som möjligt inför kongressen 2025.

Vill du ha kontakt med valberedningen så kontakta Agneta Petersson.

Valberedningen

Valberedningen består av följande ordinarie ledamöter:

Agneta Petersson, Arne Nilsson, Monica Nyström, Inger Ros,  och Marja Hillerström. Ersättare i valberedningen är Karin Jeppsson och Martin Lång.

Agneta Petersson valdes som sammankallande i valberedningen. Samtliga valdes på Riksförbundet HjärtLungs kongress den 1-3 juni 2022.