Dags för valberedningen

Valberedningen arbetar nu för fullt på många håll i våra föreningar för att försöka hitta nya krafter till styrelsen utifrån behov. I februari är det dags för våra lokalföreningar att ha sitt årsmöte.

Länsföreningen kan göra stor nytta med att samla lokalföreningarnas valberedningar för erfarenhetsutbyte. Den befintliga styrelsen behöver bjuda in valberedningen för samverkan.