Basutbildning om föreningen för föreningen

Här har vi satt ihop en presentation för er i föreningarna att använda vid en basutbildning om vår patientorganisation för nya medlemmar. 

Presentationen ger en helhetsbild av vår organisation samt fördjupningar utifrån behov och intresse i föreningen.

Ladda ner presentationen på din dator. Det är möjligt att göra ett urval av bilder du vill visa i en grupp. Det finns även en bild där det är tänkt att berätta mer om de aktiviteter och verksamheter som finns i just er förening. 

Talarmanus

I fliken Anteckningar i power point-materialet finns ett talarmanus till varje bild som ett stöd i samtalet.