Kongress och handlingar 2022

Den 1-3 juni 2022 träffas vi för Riksförbundet HjärtLungs kongress på Aronsborg Konferenshotell i Bålsta. För kontinuerliga uppdateringar under kongressen se vår Facebook-sida.

Kongressuttalande 2022

Handlingar efter kongressen

Alla kongresshandlingar inför kongressen

Här är alla handlingar som behandlas den 1-3 juni 2022.

Justerade handlingar under kongressen 2022

Här är handlingar från beslut taget på kongressen, med justering av ursprungliga förslaget.

Valberedningens förslag

Här är valberedningens förslag till kongressen 2022 för valet av förbundsordförande, förbundsstyrelse, arbetsutskott och revisorer.

Innehåll

  • I följebrevet kan ni läsa förbundsordförandes hälsning till deltagarna på kongressen. Ni hittar även bilagan ”Så fungerar det” där ni kan läsa mer om kongressen. Där finns också en kongressordlista med begreppsförtydligande.
  • I häfte 1 finner ni ett ramprogram och förslag till dagordning och arbetsordning, checklista från tidigare beslut, samt förbundsstyrelsens propositioner, instruktion för valberedningen och revisorerna, valberedningens förslag, förslag om auktoriserad revisor med mera. Röstlängden kommer att tillkomma.
  • I häfte 2 och häfte 3 finns alla motioner och motionssvar. 
  • I utskicket finns även verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser för 2019-2021.

Frågor

Kontakta gärna Lotta Sondell, projektledare för kongressen.

kongress_2022.jpg

Förhandlingar under Riksförbundet HjärtLungs kongress på Aronsborg i Bålsta.