Valberedning 2022-2025

Vid kongressen 1-3 juni 2022 valdes en ny valberedning för Riksförbundet HjärtLung.

Agneta Petterson, Hässleholm, sammankallande,

Ledamöter:
Monica Nyström, Västra Götalands län,
Arne Nilsson, Kalmar län,
Inger Ros, Stockholms län,
Marja Hillerström, Apnéföreningen i Stockholm

Ersättare:
Martin Lång, Norrbottens län
Karin Jeppsson, Blekinge län.