Hedersledamöter 2022

Till hedersledamöter 2022 utsågs följande personer. Ett varmt tack för ett fantastiskt engagemang och bidrag till Riksförbundet HjärtLung.

Agneta Petersson, Hässleholm,
Anders Gustafson, Lidingö,
Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby,
Martin Lång, Kalix,
Sören Skoglund, Åsele.

Hedersledamöter 2022