Teamsappen

Riksförbundet HjärtLung har en licens som även ger föreningarna möjlighet att använda appen för Teams med ett antal funktioner. 

Riksförbundet HjärtLung har en licens som även ger föreningarna möjlighet att använda appen för Teams. Här kan du ladda ner appen, vilken framförallt behövs för dig som ska delta i digitalt möte genom surfplatta eller en smartphone.

Fördjupning om Microsoft Teams