Dagens övning: vrid på huvudet

Sitt eller stå. Vrid huvudet sakta från vänster till höger. Upprepa minst fem gånger.