52. Titta upp och ned

Stå upp, titta först upp i taket och sedan ned i golvet. Jobba med långsamma rörelser. Upprepa hela rörelsen minst 10 gånger.