Dagens övning: lyft dig själv

Sitt på en stol. Skjut ifrån med händerna mot stolsitsen och lyft din kropp så högt du kan. Upprepa.