Dagens övning: benpendel

Stå upp och se till att du har någonting att ta tag i om du skulle tappa balansen.
Pendla med höger ben framför kroppen så högt du kan. Räkna till 8. Fortsätt sedan med vänster ben. Upprepa några gånger på varje ben.