Arkiv

Arkiv årsmöteshandlingar

I arkivet finns ädre årsmöteshandlingar. Startåret i arkivet är 2013. Från och med 2015 finns alla typer av årsmöteshandlingar arkiverade utom verksamhetsplanen för 2016. Alla våra originaldokument lämnas löpande till Folkrörelsearkivet i Uppsala