Stockholm

Välkommen till en innehållsrik höst!

Höstupptakt den 3 september kl. 17.00 i vår lokal på Stora Essingen inleder höstterminen.

Hjärtligt välkommen!

Höstens program fyllt med spännande föreläsningar och aktiviteter kommer till dig vecka 32.
Motionsaktiviterna för hösten startar vecka 34 och 36.
För närmare information kontakta kansliet eller se kalendarium.