Om oss

Om oss

Riksförbundet HjärtLung Stockholm ska inom sitt geografiska område utifrån sina förutsättningar :

  • Informera om hjärt-, kärl- och lungsjukas levnadsvillkor
  • Skapa opinion kring och aktivt arbeta för hjärt- och lungsjukas rättigheter
  • Erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

Vi tar vid där vården slutar och bidrar med social gemenskap och aktiviteter med kunniga ledare.

Genom våra vår- och höstprogram, vår bilaga i Riksförbundets tidning Status, vår hemsida www.hjart-lung.se/stockholm och i olika utskick via e-post info@stockholm.hjart-lung.se och brev sprider vi information om föreningens verksamhet.

Genom egenvårdsombuden som arbetar med uppsökande verksamhet och sprider information vid sjukhus, specialistmottagningar och vårdcentraler.

Genom motionsaktiviteter i olika former som är viktiga aktiviteter för hälsan och som ger en bättre livskvalité och skapar tillfällen för social gemenskap.

Besöks- och postadress:
Sankt Göransgatan 84 112 38 Stockholm

Adress för aktiviteter:
Sankt Göransgata 82 A 112 38 Stockholm

Buss eller t-bana hållplats Fridhemsplan

Kanslist: Monica Kempe
Telefon: 076 88 71 011 telefontid vardagar kl 10.00- 12.00
E-post: info@stockholm.hjart-lung.se
Bankgiro: 290-3680  
Swish: 123 012 6193             
Org. nr: 802013-3099