Styrelse

Ordförande

Anita Ödman

Skicka e-post

0705426531

Vice ordförande

Claes Eliasson

Skicka e-post

Kassör

Raija Malleus

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Sven-Axel Lindström

Skicka e-post

Eva Lundqvist

Skicka e-post

Raija Malleus

Skicka e-post

Margareta Ohlson

Skicka e-post

Claes Eliasson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Elisabet Ekstrand

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Sven Jonsson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant