Historik.

HISTORIK.

1943

25 januari bildades föreningen för tbc-konvalescenter i Halland
Namnet blev Hallands Hjärt- och Lungsjukas Centralorganisationen Halland och 1961 blev anslutet till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

1991

Organisationen fick nytt namn. Hjärt- och Lungsjukas Centralorganisation som är huvudorganisation med 5 st. underlydande lokalföreningar.
Nytt namn som är 50 år gammalt Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Halland.

 INVIGNING AV MINNESTAVLA ÖVER SANATORIEEPOKEN.

Söndagen den 19 augusti 1990.

Till Minne av Fagereds Sanatorium, Lia 1914-1965.  Sune nilsson invigning av minnestavla Lia sanatorium 19 aug. 1990.
Lia  var Tuberkulossjukhus för Hallands län. Hit kom människor med sjuka lungor- Lungsot och med hopp om tillfrisknande.
Lungturbekolosen skördade under 1900-talet tusentals 
liv i Halland. 
För många blev Sanatoriet en svår tid, en väntan före den sista färden.
Men i Sanatorielivet fanns trots ovissheten, det svåra, mörka, också en ljus tillvaro, Vänskap, Kamratskap, Den gemensamma kampen mot sjukdommen, Glädjen att överleva.
Ett tack till läkare och personal för god vård och omtanke.                             Sune Nilsson
                                                                                                                            Forna Sanatoriepatient.