Om oss

Om oss

Ändamål och verksamhet

Länsföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för de hjärt- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna:

 • Opinionsbildning
 • Livsstilsförändring
 • Trygghet – stöd – gemenskap

Länsföreningen ska, utifrån sina förutsättningar, verka för: 

 • stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet
 • driva opinionsbildande arbete på länsnivå
 • ansvara för att arbetet med livsstilsförändringar stimuleras och utvecklas inom länet/regionen
 • ordna regional utbildning i samarbete med läns- och lokalföreningar
 • ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor
 • svara för samordning av aktiviteter (kampanjer, konferenser, kurser och projekt)
 • samarbeta med andra organisationer 
 • bilda nya lokalföreningar
 • att vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna

Organisation

Länsföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet väljer styrelse, eftervårdsombud hjärta, eftervårdsombud lunga studieorganisatör, revisorer och valberedning.

Länsföreningen företräds på kommunnivå av lokalförening. Länsföreningen ska vara ansluten till riksförbundet.

Verksamhetsår

Länsföreningens verksamhetsår är 1 januari-31 december.

Medlemskap

Länsföreningen omfattar samtliga Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar inom länet/regionen, vilka godkänt länsföreningens och

Riksförbundets Stadgar

Bidragsfondens stadgar

Det finns 1821 per.den 31 dec 2016 medlemmar i  fem föreningar i Halland.

       Vid lån av Riks rollupp + Ljuset på rollupp finns i Falkenberg
       kontakta  J-B Carlsson tfn: 070-877 91 25,
       e-post: jb.carlsson@telia.com     
       Medlemsregister och Hemsida ansvarig: Jan-Bertil Carlsson 
       tfn: 0346-821 31, mobil: 070-877 91 25, e-post: jb.carlsson@telia.com                                                                                         

 Eftervårdsombud:  "Hjärta" Lars-Inge Lundahl  tfn: 0340-154 32,
 mobil: 0706-51 80 43,
e-post: larsinge.lundahl@gmail.com 

 

 
    Eftervårdsombud:  "Lungor" Ingvar Svensson  tfn: 035-12 08 06, 
    mobil: 0706-51 80 43, e-post:  kopparringen21@telia.com

 

ny hlr 2.jpg

HLR- ansvarig :