Motion

Motion

Vi har flera motionsaktiviter inom föreningen vilket framgår av följande sidor.


Medlemsskap krävs alltid för deltagande i alla motions
aktiviteter på grund av den olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsskapet.

 All motionverksamhet börjar vecka 2 2019