2020

2020

Årsmöte på Gävle Sjukhus 2020-02-23

Föreningen HjärtLung Gävle hade årsmöte den 23 februari 2020, 115 medlemmar och tre gäster var närvarande.

Kjell Blomberg hälsade alla välkomna och riktade sig speciellt till gäster, ordförande för årsmötesförhandlingarna, Sune Eriksson och till Brazil, dagens underhållare.

Parentation och en tyst minut hölls för, under 2019, avlidna medlemmar.

Årsberättelse för 2019 föredrogs och godkändes liksom resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

Budget för 2020 presenterades och antogs.

Samtliga val godkändes enligt de förslag som valberedningen, i detta fall styrelsen, förelagt årsmötet.

Till ordförande valdes Christer Öhlund

Nyvalda till styrelsen blev Kerstin Nilsson och Bert Andersson och som ersättare till styrelsen valdes Åsa Risberg. Övriga ledamöter omvaldes. Styrelsen fick i uppdrag att utse värdar och värdinnor samt ombud till årsmötena vid Länsföreningen, Funktionsrätt Gävle och ABF.

Mat och kaffe serverades. Brazil underhöll med svängig musik, som blev mycket uppskattad.

Nästa möte blir den 31 mars kl 16.00 i Tullbomsgården, med information av Region Gävleborgs Vårdvägvisare och efter kaffet underhållning av Sabina med sång och musik.

 

Text och foto: Margareta Schönning

================================================================================

Medlemsmöte på Gävle Sjukhus 2020-01-28.

Närvarande 85 medlemmar

Kjell Blomberg hälsade alla medlemmar välkomna, ett speciellt välkommen till AT läkare/kardiolog Gustaf Mattsson. 

Marianne Sellman, föreningens HLR- instruktör, samlade in namn till HLR-utbildningar under våren. 

Gustaf Mattsson talade under rubriken ”Farlig och ofarlig svimning”.

En gedigen information om vad olika sorts svimningar innebär och allvaret bakom en del av dem. En tredjedel av alla svimmar någon gång under livet. Ju äldre man blir desto vanligare är det och kan då bero på bland annat hjärtsvikt.

Svimning är ingen sjukdom, utan ett symtom där orsaken måste fastställas för att behandlas.

Blodtrycksfall i stående ställning kan motverkas med att dricka vatten innan man stiger upp och öka salt- och vattenintaget under dagen.

Frågor ställdes som Gustaf svarade på.

Vi fick ta del av en informativ och bra redogörelse som Gustaf tackades för med varma applåder. 

Kaffe och smörgås serverades och därefter följde lottdragning. 

Kjell informerade om kommande resor, bland annat om en tvådagarsresa till Värmland.   

Kjell tackade alla för ett fint och positivt möte och hälsade välkommen till nästa möte som är årsmötet den 23 februari 2020 kl 14.00 i Sjukhusets matsal. Brazil står för underhållning. 

Klicka HÄR för att läsa mer om årsmötet!

Text och foto: Margareta Schönning.

================================================================================