ICD Information

ICD Information

Nästa ICD möte blir våren 2024.

För mera aktuell information kontakta Britt Bergh: 

Telefon mobil: 070-7796633

E-POST:  brittbergh1@gmail.com 

--------------------------------------------------

Lite annan ICD information

En folder (PDF:) som beskriver vår ICD verksamhet mm, ICD folder

 

 

 

ICD Information

ICD Information

Nästa ICD möte blir våren 2024.

För mera aktuell information kontakta Britt Bergh: 

Telefon mobil: 070-7796633

E-POST:  brittbergh1@gmail.com 

--------------------------------------------------

Lite annan ICD information

En folder (PDF:) som beskriver vår ICD verksamhet mm, ICD folder