Genomförandegruppen

Vägledningen nedan lyfter olika aspekter ni behöver reflektera kring när ni ska genomföra en idé. Se gärna även Vägledning för utvärdering och Pitch i Verktygslådan.

Att planera en idé

Denna vägledning går igenom vad som är viktigt att tänka på när du ska kommunicera en idé.

Genomföra en idé

Denna vägledning går igenom vad som är viktigt att tänka när du ska genomföra en idé.

Dokumentation

Utvärderingsmall. Saker som kan läggas till – arbeta med samverkan.