Verktygslådan

Spelregler

Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när du ska kommunicera en idé.

Att planera en idé

Denna vägledning går igenom vad som är viktigt att tänka på när du ska kommunicera en idé.

Att genomföra en idé

Denna vägledning går igenom vad som är viktig att tänka när du ska genomföra en idé.

Utvärdera

I denna vägledning går vi igenom vikten av att utvärdera och ger tips på hur du kan göra det på bra sätt.

PITCH varför och hur

I denna vägledning går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när du ska kommunicera en idé.