Skapa bra förutsättningar för att genomföra idéer

Efter idéer har tagits fram är det viktigt att skapa bra förutsättningar för att kunna genomföra dem. En medskapande process leder till en ökad delaktighet.